Brooke DiDonato超現實主義作品

Brooke DiDonato超現實主義作品

Brooke DiDonato超現實主義作品

Brooke DiDonato試圖在每張照片都超過現實的邊界想像奇特和詩作,擅長以恬淡的色調搭配平凡街景、民宅環境、以及不甚起眼的大自然景觀,運用巧思和獨特構圖拍攝出帶有夢境中具有拼貼感的畫面。

Brooke DiDonato超現實主義作品

乾淨的畫面,孤獨的影像。

Brooke DiDonato超現實主義作品

Brooke DiDonato超現實主義作品

Brooke DiDonato超現實主義作品

Brooke DiDonato超現實主義作品

Brooke DiDonato超現實主義作品

Brooke DiDonato超現實主義作品

Brooke DiDonato超現實主義作品

藝術新青年原創投稿:2696338952@qq.com

加載中
按此加載